मिर्जापुर -  अमेजन प्राइम

Image Credit : X

भौकाल -  MX प्लेयर

Image Credit : X

रक्तांचल - MX प्लेयर

Image Credit :X 

खाकी: द बिहार चैप्टर' - नेटफ्लिक्स

Image Credit : X

महारानी - सोनी लिव

Image Credit : X

रंगबाज - जी 5

Image Credit : X

असुर 2 - जिओ सिनेमा

Image Credit : X

जहानाबाद - सोनी लिव

Image Credit : X